RepoFIBtori

Assignatures

Completa els camps Contingut, Feina i Facil en funció de la teva opinió. Si ja hi ha un valor, i es diferent del que tens pensat, valora si cal canviar-lo, si creus que si fes la mitjana.

Taula

|Sigles|Nom |Angles|Cont|Feina|Facil|Enq|% Apr.|Nota mitja|Esp|Esp 2|Quadris| |——|—————————————————————|—–:|—:|—-:|—-:|–:|—–:|———:|—|—–|——:| |A |Algorismia | 0| 4| 3| 2| 3| 64,5| 5,2|C |- | 1,2| |AA |Ampliació Algorismia | 0| 2| 4| 1| 4| 84| 7,94|CC |- | 2| |ABD |Administracio de Base de Dades | 0| 4| 3| 3|4,3| 100| 6,5|SIC|- | 2| |AC2 |Arquitectura de Computadors 2 | 0| 5| 4| 5|3,5| 75| 5,9|EC |- | 1,2| |AD |Aplicacions Distribuides | 0| 5| 3| 4|3,8| 100| 7,5|TIC|- | 1| |ADEI |Analisi de Dades i Explotacio de la Informació | 0| | | | 3| 60| 5,8|SI |- | 1,2| |APA |Aprenentatge Automatic | 0| | | |4,4| 95| 7,9|CC |- | 1| |APC |Arquitectura del PC | 0| 5| 2| 5|4,3| 100| 8,4|- |- | 1| |APSS |Habilats Acadèmiques i Professionals d’Espressio Oral en Angles| 1| 3| 3| 4| 4| 100| 7,8|- |- | 1,2| |AS |Arquitectura del Software | 0| 4| 3| 3| 4| 80| 5,7|ES |- | 1,2| |ASDP |Habilats Acadèmiques pel Desenvolupament de Projectes en Anglés| 1| 3| 3| 4|3,9| 98| 6,4|- |- | 1,2| |ASMI |Aspectes Socials i Medioambientals de la Informatica | 0| 3| 2| 5|4,6| 98| 7,6|- |- | 2| |ASO |Administració de Sistemes Operatius | 0| 5| 2| 4|4,5| 94| 6|TI |- | 1,2| |ASW |Aplicacions i Serveis Web | 0| 5| 4| 3|4,1| 98| 7,3|ES |- | 1,2| |C |Criptografia | 0| 5| 2| 4|4,5| 93| 7,7|- |- | 1| |CAIM |Cerca i Analisi d’Informacio Massiva | 0| | | | 4| 90| 6,2|CC |SIC | 1| |CAP |Conceptes Avançats de Programacio | 0| | | |4,2| 92| 7,7|ESC|- | 1| |CASO |Conceptes Avançats de Sistemes Operatius | 0| 2| 1| 5|3,7| 95| 7,7|TIC|ECC | 2| |CBDE |Conceptes per a Bases de Dades Especualitzades | 0| | | |3,5| 94| 6,3|ESC|- | 1| |CCQ |Computacio i Criptografia Quantiques | 0| | | |4,4| 100| 7,1|- |- | 1| |CDI |Compresisio de dades i imatges | 0| 3| 2| 4|4,3| 100| 7,9|- |- | 2| |CL |Compiladors | 0| 3| 3| 3| 4| 80| 6,5|CC |- | 2| |CN |Computació Numerica | 0| | | | 4| 95| 7,5|CC |- | 2| |CPD |Centre de Processament de Dades | 0| 5| 4| 5| 4| 100| 8,5|ECC|TIC | 1| |CSI |Conceptes de Sistemes d’informacio | 0| 3| 3| 3|3,8| 100| 6,5|ESC|- | 1| |DBD |Disseny Base de Dades | 0| 3| 3| 5|3,2| 91| 5,9|ES |- | 1,2| |DCS |Disseny de Corbes i Superficies | 1| | | |4,6| 76| 5,8|- |- | 2| |DSBM |Disseny de Sistemes Basats en Microcomputadors | 0| | | | 4| 100| 7,5|EC |- | 1,2| |DSI |Disseny sistemes Informacio | 0| 3| 3| 4|4,1| 95| 6,5|SI |- | 1,2| |ECSDI |Enginyeria del Coneixement i Sistemes Distribuits Intel·ligents| 0| 3| 4| 3|3,5| 94| 7,4|ESC|- | 2| |EDO |Estrategia Digital de les Organitzacions | 0| | | |4,5| 100| 7,4|SIC|- | 1| |ER |Enginyeria requisits | 0| 3| 3| 5| 4| 98| 7|ES |SI | 1,2| |FDM |Fisica dels Dispositius de Memoria | 0| | | |4,3| 83| 6,4|- |- | 2| |FOMAR |Fisica Orientada a la Modelitzacio i l’Animacio Realista | 1| | | | 4| 64| 6,8|- |- | 2| |G |Gràfics | 0| 2| 2| 3|3,6| 92| 6,9|C |- | 1,2| |GCS |Gestio de la Ciberseguretat | 0| 4| 1| 5|2,8| 100| 6|- |- | 1,2| |GEOC |Geometria Computacional | 1| | | |4,6| 70| 6|- |- | 1| |GPS |Gestio de Projectes de Software | 0| 3| 1| 5| 4| 100| 7,4|ESC|- | 1,2| |IA |Intel·ligencia Artificial | 0| 5| 4,5| 4| 4| 91| 6,9|C |- | 1,2| |IM |Internet Mobil | 0| 2| 2| 3|3,6| 100| 7,2|TIC|ECC | 2| |IO |Investigacio Operativa | 0| | | | 3| 40| 5,3|CC |SIC | 1| |LI |Logica Informatica | 0| 2| 2| 1|3,5| 50| 4,6|C |- | 1,2| |LP |Llenguatges de Programació | 0| 4| 4| 4|3,8| 71| 6|C |- | 1,2| |MD |Mineria de Dades | 1| 3| 2| 5| 3| 100| 8|- |- | 1| |MI |Marqueting a Internet | 0| 4| 3| 5|2,8| 100| 7,4|SIC|- | 2| |MP |Multiprocessadors | 0| | | | 3| 83| 6|EC |- | 1,2| |NE |Negoci Electronic | 0| | | | 4| 100| 8|SI |- | 1,2| |PAE |Projecte Aplicat d’Enginyeria | 0| | | |4,1| 100| 9|- |- | 1,2| |PAP |Programacio i Arquitectures Paral·leles | 0| | | |4,7| 81| 8,4|ECC|- | 2| |PCA |Programacio Conscient de l’Arquitectura | 0| 4| 3| 3|4,6| 94| 8,1|ECC|- | 2| |PDS |Processament Digital del Senyal | 0| | | | 3| 100| 7,7|ECC|- | 1| |PEC |Projecte EC | 0| | | | 4| 82| 9,2|EC |- | 1,2| |PES |Projecte ES | 0| 5| 5| 3|4,2| 94| 8,7|ES |- | 1,2| |PI |Protocols d’Internet | 0| 3| 2| 2|3,8| 71| 5|TI |- | 1,2| |PSI |Projecte SI | 0| | | |3,8| 100| 8,9|Si |- | 1,2| |PTI |Projecte TI | 0| 5| 5| 5| 4| 98| 7,9|TI |- | 1,2| |ROB |Robotica | 0| 2| 5| 3|3,2| 92| 6,5|- |- | 1,2| |SDX |Sistemes distribuits en Xarxa | 0| 3| 2| 3|3,7| 86| 6,2|TIC|- | 2| |SI |Seguretat Informatica | 0| 5| 1| 4|4,2| 95| 7|TI |- | 1,2| |SID |Sistemes Intel·ligents Distribuits | 0| 0| 2| 4|3,3| 100| |CC |- | 2| |SIM |Simulacio | 0| 2| 4| 4|3,2| 94| 6,7|ESC|- | 2| |SIO |Sistemes d’Informació per a Les Organitzacions | 0| 3| 3| 5|4,3| 100| 8|SI |- | 1,2| |SLDS |Software Lliure i Desenvolupament Social | 0| 4| 1| 5| 4| 90| 7,4|- |- | 2| |SO2 |Sistemes Operatius 2 | 0| | | |4,7| 76| 5,5|EC |- | 1,2| |SOA |Sistemes Operatius Avançats | 0| 3| 4| 3|4,1| 76| 5,5|TI |- | 1,2| |SOAD |Sistemes Operatius per a Aplicacions Distribuides | 0| | | |2,5| 100| 7,3|ESC|- | 1| |STR |Sistemes de Temps Real | 0| | | |3,3| 100| 8,2|ECC|- | 2| |TC |Teoria de la Computació | 0| 2| 3| 3|3,3| 73| 6|C |- | 1,2| |TCI |Transmissio i Codificacio de la Informacio | 0| | | |3,9| 86| 6,4|TIC|- | 1| |TGA |Targetes Grafiques i Acceleradors | 0| 4| 1| 5|4,2| 100| 7,8|- |- | 2| |TXC |Tecnologia de Xarxes de Computadors | 0| 3| 3| 4|3,3| 92| 6,2|Ti |- | 1,2| |VC |Visio per Computador | 0| 3| 4| 3|4,3| 99| 7,4|- |- | 1,2| |VJ |Videojocs | 0| 5| 5| 4|4,2| 99| 7,6|- |- | 1,2| |VLSI |VLSI | 0| | | |3,5| 75| 7|ECC|- | 1| |VPE |Viabilitat de Projectes Empresarials | 0| | | |3,5| 100| 7,2|SIC|- | 1| |WSE |Habilats d’Expressio Escrita en Angles per a l’Enginyeria | 1| 3| 3| 4| 4| 100| 7,1|- |- | 1,2| |XC2 |Xarxes de Computadors 2 | 0| | | |4,7| 86| 6,5|EC |- | 1,2|