RepoFIBtori

PE - Probabilitat i Estadística

Exemples de B7

2014-2015 Q1 USB 3.0 vs Thunderbolt

Scripts e-status

Bloc Problemes
B1. Càlcul de probabilitats Qui és més emprenedor?
El ojímetro
Arquitectura de Computadors
La seguretat de la botiga
Pick the right color
Tot viatge comença … amb una cua
Victimas del ladrillo
B2. Variable aleatòria T’odio, Zuckerberg
Por pelotas
Software aging
El tauler
Provisiones
B3. Models de variable aleatòria Neos Solver in the cloud
Aeropuerto
Distribución Binomial
M’han regalat $1,000,000
Made in Taiwan
Con las manos en la masa
B4. Evidència i inferència ECTS
Huevos de gallina feliz
New tires
Captchas
B5. Disseny d’experiments Papilla de zombi
Lentillas para el trabajo
Competencia gasolinera
El exprimidor
Técnicas de optimización
B6. Models estadístics i previsió Modelo lineal
Inversions en hardware
Rectas para todo
Experimento químico
Anuncios TV
Análisis de residuos